banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Kỹ thuật phá huỷ website  XML
  [Question]   Kỹ thuật phá huỷ website 08/09/2013 12:11:42 (+0700) | #1 | 278395
HackerNo20
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/11/2012 23:26:26
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Em muốn sửa mọt website mà em lại không phải là quản trị của web đó.....em muốn hack web đó......ai có thể chỉ em không ạ ? Em muốn thay đổi ảnh của trang web đó cũng như nôi dung........htmlo là diễn đàn hacker mà hỏi lại bảo không chỉ thì web này smilie smilie smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Kỹ thuật phá huỷ website 08/09/2013 13:42:28 (+0700) | #2 | 278396
[Avatar]
gungui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/02/2012 05:29:43
Messages: 44
Offline
[Profile] [PM]
Học viết cho đúng từ "một" thay vì "mọt" và đây không phải diễn đàn "hvao"!Nếu quan tâm!Mời bạn vào phòng đọc để tìm hiểu!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Kỹ thuật phá huỷ website 08/09/2013 14:26:36 (+0700) | #3 | 278397
[Avatar]
piloveyou
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2010 21:23:15
Messages: 231
Location: EveryWhere
Offline
[Profile] [PM]
Xem lại nội quy của HVA đi rồi mới đặt câu hỏi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Kỹ thuật phá huỷ website 08/09/2013 21:10:01 (+0700) | #4 | 278402
vequeemnhe
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/01/2013 11:09:18
Messages: 27
Offline
[Profile] [PM]
Trước khi học hack wed thì bạn cần học Nội quy trang wed HVA đã smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|