banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Máy local windows không ssh vào được máy ảo  XML
  [Question]   Máy local windows không ssh vào được máy ảo 03/09/2013 14:17:39 (+0700) | #1 | 278354
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Mình cài 1 máy ảo chạy bridge trên máy window XP. Từ máy ngoài thì ssh vào được máy ảo nhưng từ máy windows của mình thì lại không ssh được. Mạng công ty cấp IP động.
Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với. Mình cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Máy local windows không ssh vào được máy ảo 03/09/2013 23:51:32 (+0700) | #2 | 278362
[Avatar]
__ikaZuchi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2012 22:34:00
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
/hvaonline/posts/list/10525.html
When the limit is reached, the thunder will appear
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|