banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Hỏi về header email  XML
  [Question]   Hỏi về header email 01/09/2013 10:23:11 (+0700) | #1 | 278340
[Avatar]
thienvan13
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/11/2009 22:29:33
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Một email có header:
Delivered-To: email C
Return-Path: email A
From: email A
To: email B

Header không có chữ forward, không có CC hoặc Bcc.
Câu hỏi của mình: Có kỹ thuật nào giả mạo được địa chỉ email B không? Hay email B cũng là nạn nhân? (nếu email độc hại).
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về header email 03/09/2013 12:55:19 (+0700) | #2 | 278353
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

thienvan13 wrote:
Một email có header:
Delivered-To: email C
Return-Path: email A
From: email A
To: email B

Header không có chữ forward, không có CC hoặc Bcc.
Câu hỏi của mình: Có kỹ thuật nào giả mạo được địa chỉ email B không? Hay email B cũng là nạn nhân? (nếu email độc hại).
 


To: email B
Phần này làm giả được.
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|