banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash tìm ae hợp tác  XML
  [Employment]   tìm ae hợp tác 24/08/2013 12:38:39 (+0700) | #1 | 278246
il0vedevil
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2013 14:37:09
Messages: 0
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang nghiên cứu 1 số mảng trên 1 vài site ở DW.

Ae nào đã có kinh nghiệm hoặc có hứng thú kiếm thêm chút thì pm mình cùng cộng tác nhé smilie

Thanks All
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|