banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi khi cài đặt dịch vụ DNS trên CENTOS  XML
  [Question]   Lỗi khi cài đặt dịch vụ DNS trên CENTOS 15/08/2013 19:57:04 (+0700) | #1 | 278120
msman
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2011 04:43:42
Messages: 17
Location: UGW
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người, mọi người giúp mình sử lý lỗi này với nhé , lúc trước làm thì ko sao hết , 1 nẳm nay quay lại làm thì lỗi tùm lum smilie

1, Mình sử dụng lệnh "yum install bind" để tải gói cài đặt dịch vụ DNS.
2, mình tạo ra 4 file cơ bản để cấu hính dịch vụ bind:

10.10.10.rev.db // Zone phân giải nghịch
named.conf // Thông tin các zone
root.db // Root Hind
test.com.db // Zone phân giải thuận
3 chi tiết cấu hình các file như sau:
named.conf

options {
directory "/etc";
forwarders {8.8.8.8;};
};

zone "." {
type hint;
file "/etc/root.db";
};

zone "test.com" {
type master;
file "/var/named/test.com.db";
};
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/named/10.10.10.rev.db";
};

10.10.10.rev.db[color=red] [/color
$ttl 1H
@ IN SOA CENTOS-01.test.com. dngs2202@gmail.com. (
1305741391
15M
10M
1D
1H )
@ IN NS CENTOS-01.test.com.
1 IN PTR CENTOS-03.test.com.
2 IN PTR CENTOS-01.test.com.
3 IN PTR CENTOS-02.test.com.

test.com.db

$ttl 1H
@ IN SOA CENTOS-01.test.com. (
1305740799
15M
10M
1D
1H )

IN NS CENTOS-01.test.com.
IN MX 10 CENTOS-02
1D IN A 10.10.10.3
CENTOS-03 1D IN A 10.10.10.1
CENTOS-02 1D IN A 10.10.10.3
CENTOS-01 1D IN A 10.10.10.2
www 1D IN CNAME CENTOS-02
mail 1D IN CNAME CENTOS-02
ftp 1D IN CNAME CENTOS-02

root.db ( Chứa root hint dài qua ko post )

Mình dùng WinSCP kết nối tối server để copy các file vào các thư mục tương ứng:
10.10.10.rev.db và test.com.db => /var/named/chroot/var/named/
root.db và named.con => /var/named/chroot/etc/
Khi start dịch vụ named thì lại báo lỗi như sau :

[root@CENTOS-02 ~]# service named start
Starting named:
Error in named configuration:
dns_rdata_fromtext: /var/named/test.com.db:2: near eol: unexpected end of input
/var/named/test.com.db:4: unknown RR type '10M'
zone test.com/IN: loading master file /var/named/test.com.db: unexpected end of input
_default/test.com/IN: unexpected end of input
dns_rdata_fromtext: /var/named/10.10.10.rev.db:2: near eol: unexpected end of input
/var/named/10.10.10.rev.db:3: ignoring out-of-zone data (dngs2202.test.com)
/var/named/10.10.10.rev.db:3: unknown RR type '15M'
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loading master file /var/named/10.10.10.rev.db: unexpected end of input
_default/10.10.10.in-addr.arpa/IN: unexpected end of input
[FAILED]

Ở đây máy mình muốn cấu hình dns là máy CENTOS-02.test.com có ip là 10.10.10.3
Cảm ơn mọi người nhé , mọi người giúp mình với smilie hi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài đặt dịch vụ DNS trên CENTOS 17/08/2013 08:45:49 (+0700) | #2 | 278139
[Avatar]
__ikaZuchi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2012 22:34:00
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
Công nhận là cấu hình của bạn "nhoe nhoét" thật smilie

directory "/etc";  

Thường là: directory "/var/named";
file "/var/named/test.com.db";  

Cũng may là bạn cấu hình đường dẫn tuyệt đối.

Phân tích và fix lỗi
1.
dns_rdata_fromtext: /var/named/test.com.db:2: near eol: unexpected end of input  

Lỗi ở dòng này: @ IN SOA CENTOS-01.test.com. (
Fix:@ IN SOA CENTOS-01.test.com. root.CENTOS-01.test.com.(
2.
/var/named/test.com.db:4: unknown RR type '10M'  

Lỗi ở dòng này:
@ IN SOA CENTOS-01.test.com. (
1305740799
15M
10M
1D
1H ) 

Fix: 10H
Ngoài ra trong đoạn code trên bạn nên cho dấu ; ở cuối mỗi chỉ số
3.
zone test.com/IN: loading master file /var/named/test.com.db: unexpected end of input
_default/test.com/IN: unexpected end of input  

Xem lại file named.conf bạn post lên đây so với trên server đi. Hình như ko có dấu ";" ở cuối khung zone "test.com"
4.
dns_rdata_fromtext: /var/named/10.10.10.rev.db:2: near eol: unexpected end of input
/var/named/10.10.10.rev.db:3: ignoring out-of-zone data (dngs2202.test.com)  

Lỗi ở dòng này:
@ IN SOA CENTOS-01.test.com. dngs2202@gmail.com. ( 

Fix: Sửa tuơng tự như 1.
5.
/var/named/10.10.10.rev.db:3: unknown RR type '15M'  

Sửa tuơng tự 2.
6.
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loading master file /var/named/10.10.10.rev.db: unexpected end of input
_default/10.10.10.in-addr.arpa/IN: unexpected end of input  

Sửa tuơng tự 3.
7.
IN NS CENTOS-01.test.com.
IN MX 10 CENTOS-02
1D IN A 10.10.10.3
CENTOS-03 1D IN A 10.10.10.1
CENTOS-02 1D IN A 10.10.10.3
CENTOS-01 1D IN A 10.10.10.2
www 1D IN CNAME CENTOS-02
mail 1D IN CNAME CENTOS-02
ftp 1D IN CNAME CENTOS-02  

1D là cái gì vậy ta?smilie
When the limit is reached, the thunder will appear
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài đặt dịch vụ DNS trên CENTOS 17/08/2013 23:52:24 (+0700) | #3 | 278147
msman
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2011 04:43:42
Messages: 17
Location: UGW
Offline
[Profile] [PM]
Hi cảm ơn bạn đã reply lại nha , đúng là nhoè nhoẹt thật smilie , mình đã làm được rồi thanks you so much.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|