banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Monitor a unix folder  XML
  [Question]   Monitor a unix folder 12/08/2013 21:57:47 (+0700) | #1 | 278085
emdinoiay
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/11/2012 19:50:22
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại em muốn kiểm tra sự thay đổi hay tác động của một user hay một chương trình nào đó lên 1 folder thì nên dùng "thằng nào" cho hiệu quả.

Ví dụ : /home/user - Em muốn biết ai (hoặc tiến trình nào) đã chmod hoặc xoá folder user này vào khoảng thời gian nào cụ thể. Rất mong ý kiến của mọi người.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Monitor a unix folder 13/08/2013 07:43:21 (+0700) | #2 | 278089
bigname
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2013 21:04:48
Messages: 10
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử cái này xem.
http://stefan.buettcher.org/cs/fschange/index.html
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Monitor a unix folder 16/08/2013 12:30:40 (+0700) | #3 | 278129
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

emdinoiay wrote:
Hiện tại em muốn kiểm tra sự thay đổi hay tác động của một user hay một chương trình nào đó lên 1 folder thì nên dùng "thằng nào" cho hiệu quả.
 

audit, inotify, incron --> watcher, ...
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Monitor a unix folder 20/08/2013 10:21:32 (+0700) | #4 | 278186
vd_
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2010 03:05:09
Messages: 124
Offline
[Profile] [PM]
SElinux & auditd
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|