banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Có bác nào pro chỉ em cách hack web cái ??  XML
  [Question]   Có bác nào pro chỉ em cách hack web cái ?? 07/08/2013 21:01:13 (+0700) | #1 | 278011
tintin2134gmail.com
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/07/2013 07:47:26
Messages: 0
Offline
[Profile] [PM]
Em đang muốn sửa vài điểm ktra ở trg. Bác nào giỏi công nghệ thông tin chỉ giáo cái ..Nếu ai muốn khuyên can gì thì mình xin cảm ơn nhưng ko cần cmt cũng đc nhé smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|