banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Tuyển java dev for automation tools  XML
  [Employment]   Tuyển java dev for automation tools 23/07/2013 13:38:44 (+0700) | #1 | 277668
channhua
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/07/2003 04:49:28
Messages: 338
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Cần tuyển 1-2 bạn làm automation,

yêu cầu > 1 năm làm automation, lập trình java tốt, biết nhiều framework là lợi thế.

Gửi CV về: cn@vipvhc.com

Thanks
cn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|