banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Phân tích botnet tấn công DDos các báo điện tử 07-2013 (Phần I)  XML
  [Analyzing]   Phân tích botnet tấn công DDos các báo điện tử 07-2013 (Phần I) 15/07/2013 17:13:58 (+0700) | #1 | 277454
mmy
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2012 23:02:16
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Giới thiệu

Gần đây, nhiều trang báo điện tử Việt Nam rơi vào tình trạng không truy cập được. Nguyên nhân của tình trạng này là do các trang báo bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán - DDoS bởi một mạng máy tính ma Botnet có số lượng khá lớn.
Đây sẽ là một bài viết kỹ thuật, mô tả hoạt động của mã độc này.

cả nhà vào link bên dưới nhé smilie

https://www.facebook.com/notes/whitehat/ph%C3%A2n-t%C3%ADch-botnet-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-ddos-c%C3%A1c-b%C3%A1o-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-07-2013-ph%E1%BA%A7n-i/536195499767166


[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|