banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xoá cache trong nginx  XML
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 06/07/2013 11:14:03 (+0700) | #1 | 277221
p.n.t
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/07/2012 12:16:07
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào !

Mình có setup một nginx server làm reverse proxy cho apache ,hiện tại mọi việc khá ổn, tuy nhiên do trên nginx mình có enable cache như sau:

Code:
proxy_cache_path  /etc/nginx/cache levels=1:2 keys_zone=my-cache:8m max_size=1000m inactive=60m;
    proxy_temp_path /etc/nginx/cache/tmp;


Do đó mỗi khi update code website thì do cache vẫn còn nên những gì update chưa được apply. Vậy có cách nào clear cache sau 1 thời gian mình quy định ko(ví dụ như sau 1 giờ thì sẽ clear cache)?
Rất mong nhận được hồi âm.

Thank you !
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 06/07/2013 11:48:29 (+0700) | #2 | 277223
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

p.n.t wrote:

Do đó mỗi khi update code website thì do cache vẫn còn nên những gì update chưa được apply. Vậy có cách nào clear cache sau 1 thời gian mình quy định ko(ví dụ như sau 1 giờ thì sẽ clear cache)? 

Bạn có thể dùng Watcher http://www.splitbrain.org/blog/2011-01/07-watcher_a_recursive_incron_alternative) để setup một cơ chế khi update code thì chạy `find /etc/nginx/cache -type f -delete`.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 06/07/2013 12:22:59 (+0700) | #3 | 277225
p.n.t
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/07/2012 12:16:07
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

p.n.t wrote:

Do đó mỗi khi update code website thì do cache vẫn còn nên những gì update chưa được apply. Vậy có cách nào clear cache sau 1 thời gian mình quy định ko(ví dụ như sau 1 giờ thì sẽ clear cache)? 

Bạn có thể dùng Watcher http://www.splitbrain.org/blog/2011-01/07-watcher_a_recursive_incron_alternative) để setup một cơ chế khi update code thì chạy `find /etc/nginx/cache -type f -delete`.  


Cảm ơn anh đã trả lời, tuy nhiên khi sau khi xoá file trong thư mục chứa cache nếu ko restart lại thì nó sẽ bị lỗi hiển thị (ko đúng css ...).Giờ có cách nào ko cần phải restart nginx lại mỗi khi xoá cache ko anh?

Tks
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 11/07/2013 16:26:08 (+0700) | #4 | 277353
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Xem bài viết này xem
http://stackoverflow.com/questions/6236078/how-to-clear-the-cache-of-nginx
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 13/07/2013 08:44:51 (+0700) | #5 | 277395
xwm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2011 21:49:17
Messages: 36
Offline
[Profile] [PM]
Bạn sử dụng source gì (wp, joomla, opencart...) để mình tư vấn cấu hình chosmilie.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 15/07/2013 19:17:02 (+0700) | #6 | 277460
[Avatar]
vitcon01
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2009 11:28:21
Messages: 306
Offline
[Profile] [PM]
Của bạn đây!
https://github.com/wandenberg/nginx-push-stream-module
Có thể thông qua thằng này mà tự dev 1 tools clear caced khi update source code.
JK - JH
()()()
LTKT - LTT
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 22/07/2013 12:44:13 (+0700) | #7 | 277640
atuladn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/12/2006 17:09:08
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]

p.n.t wrote:
Xin chào !

Mình có setup một nginx server làm reverse proxy cho apache ,hiện tại mọi việc khá ổn, tuy nhiên do trên nginx mình có enable cache như sau:

Code:
proxy_cache_path  /etc/nginx/cache levels=1:2 keys_zone=my-cache:8m max_size=1000m inactive=60m;
    proxy_temp_path /etc/nginx/cache/tmp;


Do đó mỗi khi update code website thì do cache vẫn còn nên những gì update chưa được apply. Vậy có cách nào clear cache sau 1 thời gian mình quy định ko(ví dụ như sau 1 giờ thì sẽ clear cache)?
Rất mong nhận được hồi âm.

Thank you ! 


Hi p.n.t
Bạn có thể sử dụng các cách sau:
+ Dùng module : http://labs.frickle.com/files/ngx_cache_purge-2.1.tar.gz để cấu hình purge cache các link cũ.
+ Có thể viết script tính md5 tuỳ theo cache level để xoá chính xác url muốn xoá.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xoá cache trong nginx 30/07/2013 07:58:11 (+0700) | #8 | 277872
p.n.t
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/07/2012 12:16:07
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]
Dạo này bân quá nên ko vào hva được,rất cảm ơn mọi người đã support
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|