banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Cần Thuê Người Bảo Mật BotNet và Tấn Công  XML
  [Employment]   Cần Thuê Người Bảo Mật BotNet và Tấn Công 04/07/2013 22:10:42 (+0700) | #1 | 277175
lynk_kid
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2013 06:34:47
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Như Tiêu Đề Em Cần Thuê Người Bảo Mật Bonet Và tấn công đối thủ để lấy lại dữ liệu bị đánh cắp giá 8 triệu ai làm được xin pm yh:mrcongtuqn9x
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|