banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Giup do ve Centos  XML
  [Question]   Giup do ve Centos 15/06/2013 14:15:04 (+0700) | #1 | 276628
dinhthupc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2013 20:46:52
Messages: 39
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình e Centos 5.9 trên Vmware 8 nhưng khi e đặt ip tĩnh để conf DNS (ip tĩnh này e lấy khi dhcp cấp) e dùng brige.Vde là e ping 8.8.8.8 thì ok nhung vào firefox thì k dc.Mong các a giúp e
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giup do ve Centos 15/06/2013 20:37:34 (+0700) | #2 | 276637
[Avatar]
__ikaZuchi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2012 22:34:00
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
Bạn đặt DNS vào trong /etc/resolv.conf chưa?
When the limit is reached, the thunder will appear
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|