banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cho em hỏi về PECL và PEAR?  XML
  [Question]   Cho em hỏi về PECL và PEAR? 14/06/2013 14:16:24 (+0700) | #1 | 276603
everytest
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2013 01:21:22
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Mấy anh chị cho em hỏi sự khác nhau giữa PECL và PEAR với, khi nào dùng cái nào?
Giả sử em muốn install thêm một chức năng cho php như memcache hay subversion thì dùng cái nào?
Cho em hỏi thêm là nếu mình không yum php mà tự compile nếu thiếu module nào thì có thể dùng Pecl hay pear cài thêm mà ko cần compile lại dc ko?
Cám ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|