banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Hỏi về Sticky, SUID trong File Permission  XML
  [Question]   Hỏi về Sticky, SUID trong File Permission 14/06/2013 08:08:40 (+0700) | #1 | 276589
[Avatar]
ComandC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/11/2012 07:48:51
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]
Theo mình hiểu SUID là dùng để người khác có thể chạy chương trình của mình lúc thực thi. Mình ví dụ ở đây có 2 người A và B. B muốn chạy chương trình của A và gán cho chương trình 1 cái SUID thì lúc thực thi chương trình, B sẽ chạy với UID = UID của A? Vậy làm sao kiểm chứng được điều này?

Sticky lưu chương trình vào trong bộ nhớ tiết kiệm thời gian chạy với những chương trình lớn. Vậy cho mình hỏi nó lưu cái gì vào trong bộ nhớ? Cả chương hình hay chỉ là 1 cờ gì đó thôi?
One Trip More Experience
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về Sticky, SUID trong File Permission 06/08/2013 15:10:44 (+0700) | #2 | 277986
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

ComandC wrote:
Theo mình hiểu SUID là dùng để người khác có thể chạy chương trình của mình lúc thực thi. Mình ví dụ ở đây có 2 người A và B. B muốn chạy chương trình của A và gán cho chương trình 1 cái SUID thì lúc thực thi chương trình, B sẽ chạy với UID = UID của A? Vậy làm sao kiểm chứng được điều này?
 

Bạn thử dùng `audit` để giám sát một chương trình SUID như `/usr/bin/chsh` xem.

ComandC wrote:

Sticky lưu chương trình vào trong bộ nhớ tiết kiệm thời gian chạy với những chương trình lớn.
 

Đấy là mục đích từ ngày xưa, giờ nó được dùng vào việc khác rồi: http://en.wikipedia.org/wiki/Sticky_bit

ComandC wrote:

Vậy cho mình hỏi nó lưu cái gì vào trong bộ nhớ? Cả chương hình hay chỉ là 1 cờ gì đó thôi? 

Chỉ code segment thôi: http://www.geeksforgeeks.org/memory-layout-of-c-program/
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|