banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Cần lập trình viên iOS, Android.  XML
  [Announcement]   Cần lập trình viên iOS, Android. 30/05/2013 10:00:55 (+0700) | #1 | 276128
[Avatar]
eyesdog
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/01/2002 06:54:01
Messages: 94
Offline
[Profile] [PM]
Công ty mình đang có hướng đầu tư mới tập trung vào các sản phẩm phần mềm trên Android và iOS. Cần tuyển 9 lập trình viên cho mảng này 3 Android, 3 iOS, 3 back-end. Làm việc tại Hà nội, lương thoả thuận. Bản mềm CV gửi về thang76@gmail.com.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|