banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cấu hình firewall Endian  XML
  [Question]   Cấu hình firewall Endian 29/05/2013 07:57:29 (+0700) | #1 | 276073
thanhduc_2384
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/02/2007 02:54:38
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
Các bạn cho mình hỏi, mình có 1 Firewall Endian, Card Green(LAN): 172.16.1.1 nối với 1 switch Cisco vào, trên switch mình chia 2 vlans 16: 172.16.x.x và 27: 172.17.x.x. Khi đó Endian chỉ nhận 1 vlan 16 còn vlan 17 không thấy đâu. Xin hỏi các bạn mình cần cấu hình gì trên Endian hay trên switch để cho Endian nhận và quản lý được cả 2 vlans trên? Thanks!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình firewall Endian 19/06/2013 14:36:09 (+0700) | #2 | 276733
LnK
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/04/2006 11:12:59
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Menu System -> Network Configuration -> Step 3 -> Add additional addresses (172.17.x.x)

Hy vọng giúp đc bạn !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|