banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Phân tích DNS để có thể phát hiện botnet  XML
  [Discussion]   Phân tích DNS để có thể phát hiện botnet 28/05/2013 20:34:35 (+0700) | #1 | 276061
lellen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/05/2013 22:27:40
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Phương pháp phân tích DNS để phát hiện botnet là như thế nào? Có những phương pháp phân tích DNS nào? Và Trình tự các bước cơ bản ra sao để có thể đi đến kết luận nó có phải là botnet hay không?

Bạn nào có thể giải thích cho mình hiểu tý được không? Cảm ơn nhiều!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Phân tích DNS để có thể phát hiện botnet 29/05/2013 02:44:31 (+0700) | #2 | 276070
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Sao giống như bạn muốn người khác làm giùm bạn quá vậy?
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|