banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Cần thuê 1 hacker....  XML
  [Employment]   Cần thuê 1 hacker.... 10/05/2013 19:16:10 (+0700) | #1 | 275636
kinhthat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2013 08:43:26
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
+công việc: bug tiền ảo trong web game lậu
+Giá thương lượng
=> nếu làm thành công xin bái làm thầy smilie và theo học online trả lương hàng tháng!!!
anh nào quan tâm thì pm cho e lun nha: sdt 01649932262

[Up] [Print Copy]
  [Employment]   Cần thuê 1 hacker.... 10/05/2013 20:09:29 (+0700) | #2 | 275637
kinhthat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2013 08:43:26
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
e đag cần gấp! a nào giúp e với
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|