banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng cần kiến thức gì để giải những cái này  XML
  [Guidance]   cần kiến thức gì để giải những cái này 07/05/2013 22:32:58 (+0700) | #1 | 275542
StarDust
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/09/2011 08:32:59
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
em đang tự học php .Tìm trên mạng thấy người ta bảo vào projecteuler.net để cải thiện khả năng lập trình.Em cũng vào đó tạo thử 1 cái tài khoàn tsau đó nó đưa nó bài toán bảo em viết code tìm câu trả lời :

If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23.

Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000.

em muốn hỏi là để giải 1 bài toán như vậy cần những kiến thức gì.
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   cần kiến thức gì để giải những cái này 07/05/2013 22:45:43 (+0700) | #2 | 275543
gamo1102
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/08/2012 06:01:14
Messages: 32
Offline
[Profile] [PM]
Với bài dạng này bạn chỉ cần biết 1 ngôn ngữ lập trình và 1 chút kiến thức toán là ok.
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   cần kiến thức gì để giải những cái này 07/05/2013 23:17:26 (+0700) | #3 | 275545
[Avatar]
startbkhn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/09/2012 00:52:46
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
cần cù đam mê sáng tạo thông minh
Lương tâm trong sạch là mục đích theo đuổi cuối cùng
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   cần kiến thức gì để giải những cái này 14/05/2013 19:38:16 (+0700) | #4 | 275711
winbiru
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2013 14:22:21
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]

gamo1102 wrote:
Với bài dạng này bạn chỉ cần biết 1 ngôn ngữ lập trình và 1 chút kiến thức toán là ok. 

mình đồng ý với ý kiến của bạn...
mình bổ sung thêm một tý
theo như bạn muốn giải bài này:
(If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000.)
nghĩa là:
(Nếu chúng ta liệt kê tất cả các số tự nhiên dưới 10 có bội số của 3 hoặc 5, chúng ta nhận được 3, 5, 6 và 9. Tổng của các bội số là 23. Tìm tổng của tất cả các bội số của 3 hoặc 5 dưới 1000.)

ta cần hiểu thế nào là bội số của 3 và 5 tức là các số chia hết cho 3 và 5 và tổng của chúng
và bạn cần biết một ngôn ngữ lập trình ví dụ như pascal và C+ v.v....
ngôn ngữ lập trình thì bạn nên vẽ ra một sơ đồ khối của bài toán này sau đó thì viết chương trình đó dễ hơn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|