banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Pass đã lưu trên trình duyệt  XML
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 19/04/2013 14:42:25 (+0700) | #1 | 275061
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Cho mình hỏi là tại sao đối với Pass đã lưu trên trình duyệt, thì mình vẫn có thể xem được pass bằng cách kiểm tra phần tử.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 19/04/2013 17:04:34 (+0700) | #2 | 275063
[Avatar]
howtogeek16
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/09/2012 09:07:12
Messages: 60
Location: .@guest#
Offline
[Profile] [PM]

nhiepnhuphong wrote:
Cho mình hỏi là tại sao đối với Pass đã lưu trên trình duyệt, thì mình vẫn có thể xem được pass bằng cách kiểm tra phần tử.
 

--> Cậu nói rõ hơn xem.
Respect for self , respect for others and responsiblity for your actions.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 19/04/2013 23:36:40 (+0700) | #3 | 275079
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]
Chắc là bạn ấy đề cập đến cái này http://www.youtube.com/watch?v=GQEmT7ygjJc
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 20/04/2013 07:40:35 (+0700) | #4 | 275080
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]

xuanphongdocco wrote:
Chắc là bạn ấy đề cập đến cái này http://www.youtube.com/watch?v=GQEmT7ygjJc 


Đúng như vậy.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 20/04/2013 09:03:37 (+0700) | #5 | 275082
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]
Bạn hỏi tại sao lại như thế thì mình trả lời là bản chất nó thế. Tức là <input type=password> nó chỉ che dấu các ký tự trong lúc hiển thị chứ không hề mã hoá nó.
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Pass đã lưu trên trình duyệt 20/04/2013 19:35:19 (+0700) | #6 | 275093
pimcapu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2013 08:14:30
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

nhiepnhuphong wrote:
Cho mình hỏi là tại sao đối với Pass đã lưu trên trình duyệt, thì mình vẫn có thể xem được pass bằng cách kiểm tra phần tử.
 

cái này chỉ xem đc nếu ng đó có lưu pass với định dạng nó mã hoá về dạng ******* còn bạn hỏi tại sao thì ng viết code nó đã đề ra như thế smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|