banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Tìm debugger, refactor dll, exe, virus.  XML
  [Analyzing]   Tìm debugger, refactor dll, exe, virus. 18/04/2013 15:47:26 (+0700) | #1 | 275038
blacksnow19
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/04/2013 04:18:07
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Mô tả công việc:
- Debug các file dll, exe, có thể có các dạng virus.
- Xác định hành vi, hoạt động
- Xác định các thức thâm nhập hệ thống của file / virus
- Nếu có thể thì dịch ngược mã nguồn, xác định thành phần, chức năng (diagram)
- Không làm giờ hành chính, không phải nhân viên chính thức, làm theo campain, giá cả sẽ được thoả thuận sao cho hợp lý 2 bên.

Thành viên / nhóm nào cảm thấy có khả năng thì liên hệ với mình qua YM unloky sẽ gửi thử các mẫu đơn giản trước, nếu pass sẽ bàn bạc cụ thể công việc sau.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|