banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits Lỗi trên hệ thống 3D secure của ngân hàng acb  XML
  [Announcement]   Lỗi trên hệ thống 3D secure của ngân hàng acb 19/03/2013 17:52:33 (+0700) | #1 | 274197
ga_cum06
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/05/2008 19:01:15
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]
tình trạng được ghi nhận lúc 18h44p ngày 19/03/2013
truy cập https://3dsecure.acb.com.vn.
default page của tomcat luôn mới sợ
vài ảnh chụp được mọi người bình luận nhé. dây dưa với bọn ngân hàng mệt lắm.
[url=http://upanh.com/view/?id=avsf0a5z7fl]
[/url]
[url=http://upanh.com/view/?id=5vs62abz8fs]
[/url]
[url=http://upanh.com/view/?id=3vs5cafz7fz]
[/url]
[url=http://upanh.com/view/?id=4vsb2a3zafw]
[/url]
...Ước mơ xây trường học cho trẻ em nghèo Việt Nam
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Lỗi trên hệ thống 3D secure của ngân hàng acb 19/03/2013 20:30:26 (+0700) | #2 | 274201
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Có lẽ ai đó mới cài lại hệ thống mà quên bật maintained page lên smilie
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|