banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Lập trình cho APIC?  XML
  [Question]   Lập trình cho APIC? 23/02/2013 13:45:16 (+0700) | #1 | 273596
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Kiến trúc x86 đòi hỏi phải có con PIC i8259 hoặc APIC để tạo ra ngắt cứng.
Nhằm tạo ra ngắt cứng ngắt phần mềm đang chạy và trao quyền lại cho kernel.
Kernel sẽ quyết định xem process nào sẽ được chạy tiếp theo đó.
Mình chỉ biết sơ sơ có nhiêu đó thôi. Còn lập trình cho nó thì chưa biết
Ai biết về i8259 hoặc APIC thì xin chia sẽ kiến thức nha.
Cảm ơn bạn rất nhiều..
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lập trình cho APIC? 23/02/2013 18:59:48 (+0700) | #2 | 273604
Stanley_00
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2011 06:21:38
Messages: 74
Offline
[Profile] [PM]
Sao không đọc data sheet của nó nhỉ?

PS: lên wiki một chốc là thấy cái này, hy vọng là anh hiểu nó nói cái gì smilie
One of the best known PICs, the 8259A, was included in the x86 PC. In modern times, this is not included as a separate chip in an x86 PC, but rather as part of the motherboard's southbridge chipset. In other cases, it has been replaced by the newer Advanced Programmable Interrupt Controllers which support more interrupt outputs and more flexible priority schemas. 
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lập trình cho APIC? 26/02/2013 07:29:22 (+0700) | #3 | 273682
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
http://wiki.osdev.org/APIC
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|