banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering mã nhận dạng theo mã hash : MD5, SHA, CRC  XML
  [Question]   mã nhận dạng theo mã hash : MD5, SHA, CRC 31/01/2013 00:12:08 (+0700) | #1 | 273209
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Cho em hỏi mọi người chút:

Bản chất của một file bất kỳ thật ra là một chuỗi binary dài, nên chúng ta có thể coi chúng là một chuỗi string và có thể lấy mã hash của file.

Nhưng em thấy 1 file có thể rất lớn và chứa nhiều loại kí tự, trong đó thường là kí tự ASCII và có thể còn có Unicode nữa

Trong khi đó 1 hash như md5 thì chứa khoảng 32 đến 40 kí tự 0-9A-F, vậy thì liệu 1 hash có thể là của nhiều file phải không các anh? Tỷ lệ 1 hash 2 hay nhiều file được tính như thế nào?
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   mã nhận dạng theo mã hash : MD5, SHA, CRC 31/01/2013 00:34:25 (+0700) | #2 | 273210
[Avatar]
computerline
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/03/2007 13:46:50
Messages: 144
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!]
Hiện tượng trùng hash được gọi là "hash collision". Các hàm hash như md5, sha, crc là các hàm được thiết kế để nếu chỉ thay đổi bất cứ 1 bít nào trong dữ liệu input thì giá trị hash output sẽ khác, nhưng nó vẫn xảy ra tình trạng collision.

1. Tỷ lệ 1 hash 2 hay nhiều được tính như thế nào ?

Theoretically, you can expect collisions for X around 2^64. For a hash function with an output of n bits, first collisions appear when you have accumulated about 2^(n/2) outputs (it does not matter how you choose the inputs; sequential integer values are nothing special in that respect). 


2. Bạn có thể tham khảo thêm về md5 hash collision, sẽ rất lý thú

http://cryptography.hyperlink.cz/MD5_collisions.html
http://stackoverflow.com/questions/933497/create-your-own-md5-collisions
http://stevekrenzel.com/articles/md5-cycles
Không có nghề gì trong xã hội là thấp hèn cả - chỉ có nhân cách mới phân biệt thấp cao
[Up] [Print Copy]
  [Question]   mã nhận dạng theo mã hash : MD5, SHA, CRC 26/02/2013 21:58:16 (+0700) | #3 | 273703
Mr.Sun
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/03/2012 03:09:56
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Hash là một bản tóm lược, theo lý thuyết thf hash không thể xảy ra đụng độ(collision). Hiện nay có các hàm hash phổ biến là MD5,SHA1 nhưng MD5 đã bí phá như bạn computerline nói trên. Khuyến cáo nên sử dụng các hàm hash như SHA1 và cao hơn như SHA2.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|