banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab.  XML
  [Question]   Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab. 21/01/2013 16:49:01 (+0700) | #1 | 272897
Real_Time
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2005 19:51:36
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
Máy tính của mình dùng window 7 untimal 64 bit.
Dạo này có hiện tượng treo khi vào các trang web có flash sau đó chuyển đổi qua lại giữa các tab thì nó bị treo không làm gì được hết.
Mình đã search trên mạng và vào link chrome://plugin để disabe fash plugin, rồi cài lại flash .. nhưng vẫn không thay đổi gì hết.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab. 22/01/2013 09:22:11 (+0700) | #2 | 272902
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Bạn vào đây tham khảo nha: http://xahoithongtin.com.vn/20120105102159531p0c109/vai-ly-do-va-cach-khac-phuc-khi-google-chrome-bi-treo.htm
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab. 23/01/2013 09:13:23 (+0700) | #3 | 272940
Real_Time
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2005 19:51:36
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
Đúng là lỗi do flash plusgin nhưng mà là do flugin adblock xung đột với flash. Sau khi mình gỡ adblock rồi add lại nó lại chạy tốt. Cảm ơn bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|