banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Các anh cho em hỏi về car wlan trong backtrack5  XML
  [Question]   Các anh cho em hỏi về car wlan trong backtrack5 06/12/2012 22:34:55 (+0700) | #1 | 271597
trongky
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/11/2012 08:27:17
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Em cài cứng bt5 lên máy rồi nhưng không hiểu sao em kiểm tra mà vẫn không có car wlan smilie các anh giúp em với. smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Các anh cho em hỏi về car wlan trong backtrack5 07/12/2012 09:21:35 (+0700) | #2 | 271604
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Bạn cài vào máy ảo à?
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Các anh cho em hỏi về car wlan trong backtrack5 07/12/2012 22:46:58 (+0700) | #3 | 271628
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Nếu cài máy ảo thì không máy ảo ko nhận card wireless đâu, bạn dùng usb wireless thì được.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|