banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Apache vẫn bình thường, nhưng 2 hàm curl php và file_get_contents chậm  XML
  [Question]   Apache vẫn bình thường, nhưng 2 hàm curl php và file_get_contents chậm 05/11/2012 18:59:40 (+0700) | #1 | 270760
randallx
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/07/2012 15:21:39
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Em có sắm con vps để làm host, không hiểu sao mấy ngày vừa đây, 2 hàm curl và file_get_contents load rất chậm.
Vps có cài DirectAdmin

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Apache vẫn bình thường, nhưng 2 hàm curl php và file_get_contents chậm 05/11/2012 19:46:41 (+0700) | #2 | 270761
randallx
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/07/2012 15:21:39
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
curl_getinfo() said:
---------------------------------------------------------------------------------------------
url http://download.bethere.co.uk/images/61859740_3c0c5dbc30_o.jpg
content_type
http_code 0
header_size 0
request_size 0
filetime -1
ssl_verify_result 0
wwwect_count 0
total_time 0
namelookup_time 0
connect_time 0
pretransfer_time 0
size_upload 0
size_download 0
speed_download 0
speed_upload 0
download_content_length -1
upload_content_length -1
starttransfer_time 0
wwwect_time 0
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Apache vẫn bình thường, nhưng 2 hàm curl php và file_get_contents chậm 08/11/2012 08:54:25 (+0700) | #3 | 270818
lequi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2007 18:13:32
Messages: 77
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử kiểm tra lại đường truyền xem? Bạn dùng curl & file_get_contents để kết nối đến đâu?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Apache vẫn bình thường, nhưng 2 hàm curl php và file_get_contents chậm 20/11/2012 16:29:31 (+0700) | #4 | 271166
randallx
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/07/2012 15:21:39
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Đúng thật là do đường truyền của nhà cung cấp VPS rồi, cảm ơn bạn đã trả lời mình.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|