banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Cần tuyển Slicer và coder  XML
  [Employment]   Cần tuyển Slicer và coder 30/10/2012 13:34:57 (+0700) | #1 | 270606
heongu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2010 19:47:38
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Dear các bạn!

Bên group mình làm cho US đang cần 1 Slicer và 1 coder với yêu cầu:
Slicer:
có thể conver psd -> html/css/js
hiểu biết về css3 và html5 là lợi thế

Coder:
có kinh nghiệm làm dự án với PHP đặc biệt với Framework CodeIgniter

Lương cạnh tranh!
Thông tin gửi về: technical@cloudteknet.com

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|