banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Không thấy các máy trong mạng Lan sau khi dùng switch  XML
  [Question]   Không thấy các máy trong mạng Lan sau khi dùng switch 25/10/2012 20:37:03 (+0700) | #1 | 270454
[Avatar]
sharingan_sasuke
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/06/2010 07:18:16
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Khu trọ của mình mỗi phòng được mắc 1 đây mạng. Mình cắm trức tiếp vào máy thì net view thấy rất nhiều máy trong khu trọ, nhưng khi mình cắm qua switch thì chỉ thấy máy cắm cùng switch của mình thôi. Vậy lý do đó là do đâu, và làm thế nào để thấy các máy trong khu trọ.
Xin cảm ơn mọi người! smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không thấy các máy trong mạng Lan sau khi dùng switch 26/10/2012 06:20:22 (+0700) | #2 | 270466
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Bạn kiểm tra IP của các Interface trên Switch xem sao đã. IP của máy tính của bạn cần cùng đường mạng với IP của Infterface trên SW mà bạn đang gắn smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|