banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Vấn đề query DNS tới spamhaus từ mạng VNPT và Viettel  XML
  [Question]   Vấn đề query DNS tới spamhaus từ mạng VNPT và Viettel 03/10/2012 09:21:49 (+0700) | #1 | 269854
hongphukt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/01/2011 13:02:27
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Khi em cần kiểm tra IP 117.5.23.160 có nằm trong danh sách PBL của spamhaus hay không thì em sẽ phải query "A 160.23.5.117.zen.spamhaus.org"
Ví dụ 'Code:
dig 160.23.5.117.zen.spamhaus.org a
'
Khi thực hiện query trên trong mạng Viettel sẽ có dáp án trả về:
Code:
;; ANSWER SECTION:
160.23.5.117.zen.spamhaus.org. 900 IN	A	127.0.0.11

Còn khi thực hiện query trong mạng VNPT sẽ như sau:
Code:
;; AUTHORITY SECTION:
sbl.spamhaus.org.	150	IN	SOA	need.to.know.only. hostmaster.spamhaus.org. 1210030310 3600 600 432000 150

Trong thực tế khi kiểm tra trên site spamhaus Code:
http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=117.5.23.160

thì sẽ ra đáp án như query bên mạng viettel.
Không rõ cái này có liên quan đến cấu hình firewall hay không - ai ở mạng vnpt có thể kiểm tra lại dùm em với ạ
Phương án giải quyết phải như thế nào để mạng VNPT vẫn query được thông tin bình thường không ạ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vấn đề query DNS tới spamhaus từ mạng VNPT và Viettel 03/10/2012 10:01:01 (+0700) | #2 | 269855
hongphukt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/01/2011 13:02:27
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Khi đó em sử dụng DNS google 8.8.8.8
Sau khi đổi DNS OPEN DNS 208.67.222.222 thì query bình thường.
Em vẫn chưa hiểu rõ lý do lắm?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vấn đề query DNS tới spamhaus từ mạng VNPT và Viettel 05/10/2012 09:21:27 (+0700) | #3 | 269913
myonline_kingkong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2011 22:08:18
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Các dns khác nhau thì thời gian cập nhật khác nhau, có lẽ là vậy smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|