banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... eOffice có trojan, chuyện cũ nay vẫn mới  XML
  [Discussion]   eOffice có trojan, chuyện cũ nay vẫn mới 20/09/2012 15:05:32 (+0700) | #1 | 269548
trycatch
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/12/2010 20:00:36
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
Hnay vô tình mình biết được thông tin về bản eOffice client nhiễm virus, up lên đây để bà con cảnh giác.link eOff client nhiễm: http://www.mediafire.com/?65sgdabalmubpf3
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|