banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Cần giúp tìm đúng OEP của soft  XML
  [Question]   Cần giúp tìm đúng OEP của soft 11/09/2012 08:17:30 (+0700) | #1 | 269287
lmkhang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/02/2008 16:10:01
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là em có gặp 1 soft, detect bằng peid thì báo nothing found. Sau khi scan thì thấy nó patch bằng "UPX V2.00-V3.00 -> Markus Oberhumer & Laszlo Molnar & John Reiser * Sign.By.fly *"

Sau khi thử unpack bằng plugin của peid thì bị báo là không thể tìm OEP, có thể đã bị chỉnh sửa.
Unpack bằng Ollydbg thì thành công, soft hiện lên màn hình loading rồi tự động close.

Đây là file gốc và file em đã dump:

http://www.mediafire.com/?vdg8ga3yg7jcos7
http://www.mediafire.com/?c3x3sqjx7r1b3x3
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần giúp tìm đúng OEP của soft 16/09/2012 16:44:02 (+0700) | #2 | 269429
[Avatar]
anhchangdaukho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/03/2011 07:33:13
Messages: 16
Location: Mathematics
Offline
[Profile] [PM]
Lên reaonline.net mà hỏi cậu! Bên này kém người về vụ rea! ^_^!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|