banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Mua laptop đi học  XML
  [Question]   Mua laptop đi học 06/09/2012 17:10:34 (+0700) | #1 | 269104
[Avatar]
chelseatroll
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/06/2012 00:46:57
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
E mới là sv về cntt. Đang tính mua 1 em laptop để học. Em có tầm 13-15tr. Mng tư vấn giùm. Em có xem con dell vostro 3550, dell audi a5, thấy khá ổn. Ae cho xin thêm ý kiến.
shmily
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|