banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Soft24h tuyển nhân viên lập trình Foxpro  XML
  [Employment]   Soft24h tuyển nhân viên lập trình Foxpro 30/07/2012 13:59:05 (+0700) | #1 | 267699
sutuchot
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/06/2007 17:01:27
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Công ty Cổ phần công nghệ 24h (Soft24h) cần tuyển lập trình viên.
* Yêu cầu:
- Thành thạo lập trình trên FoxPro,
- Thành thạo lập trình web trên PHP + Java
- Biết sử dụng MySQL
* Quyền lợi:
- Lương khởi điểm 3 - 5 tr/tháng
- Lương thử việc 70% lương hợp đồng (2 tháng)
- Các chế độ khách theo quy định của Công ty
- Địa điểm làm việc: Hà Đông - Hà Nội
* Liên hệ:
Anh Lam
tel: 0904911494
email: soft24h.quantri@gmail.com
Hồ sơ gửi trước ngày 15/8/2012
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|