banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng Tại Hà Nội, học lập trình python ở đâu?  XML
  [Question]   Tại Hà Nội, học lập trình python ở đâu? 05/07/2012 11:43:12 (+0700) | #1 | 266207
chimung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/10/2008 22:23:45
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại e có thời gian rảnh rỗi nên muốn đi học lập trình python tại Hà Nội. Ai có thông tin gì về chỗ học thì chia sẻ nhé! Cám ơn nhiều smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|