banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits HVA News - RiskRanker: kĩ thuật phát hiện malware mới  XML
  [News]   HVA News - RiskRanker: kĩ thuật phát hiện malware mới 02/07/2012 22:35:57 (+0700) | #1 | 265979
Ngo_Huy
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/10/2011 23:10:24
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
Trong nhiều năm qua, các chuyên gia nghiên cứu bảo mật trên di động đã và đang có một cuộc chiến không cân sức với mã độc đang gia tăng về số lượng lẫn tính chất nguy hiểm.

Một nhóm nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu NQ'Mobile đã hợp tác với Đại học North Carolina State đã tạo ra một phương pháp phát hiện malware mới không dựa trên các mẫu và signature đã biết.
Nhóm này cũng cho biết thêm :” Trong các phần mềm độc hại đang tồn tại gần đây, Mức độ tàn phá có thể thực thi ngay khi được tải về thiết bị. Malware chỉ có thể bị phát hiện khi đã tàn phá hệ thống ở mức độ nghiêm trọng nào đó ! Các phần mềm antivirus hoạt động dựa vào các mẫu đã biết trước mà chúng nhận được, một kĩ thuật phát hiện không đầy đủ.
RiskRanker sẽ phát hiện các mối nguy hiểm bằng cách phát hiện các nội dung độc hại trong khi nó chưa được tải về thiết bị và còn trên app market”
RiskRanger là một hệ thống phân tích độc đáo có thể tự động phát hiện nếu các ứng dụng có các hành vi gây nguy hại. Điểm khác biệt so với cá công cụ bảo mật khác ở chỗ sẽ định danh cho các ứng dụng cùng với các hành vi gây nguy hại trong khi chúng còn ở trên app market và trước khi chúng tồn tại trong các thiết bị cá nhân.
Trưởng nhóm nghiên cứu này cũng cho biết thêm :”RiskRankerhoạt động theo phương pháp hai bước độc đáo để tìm ra malware”
Các thử nghiệm gần đây cho thấy RiskRanker đã quét được hàng ngàn ứng dụng từ nhiều các market đã cung cấp cho Android và đã định danh cho 718 malware, 322 zero-day exploit.
Giám đốc sản phẩm của NQ Mobile, ông Gavin Kim phát biểu “ Sự phát triển của RiskRanker là một bằng chứng khác cho sự dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật và quyền riêng tư của NQ”Mobile”

NgoHuy- HVA News
(Theo Thehakersnews)

Biên tập : xnohat
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|