banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thông báo về sự gián đoạn của diễn đàn trong 3 ngày qua.  XML
  [Announcement]   Thông báo về sự gián đoạn của diễn đàn trong 3 ngày qua. 19/06/2012 17:08:13 (+0700) | #1 | 265280
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Thưa các bạn,

Diễn đàn đã tạm gián đoạn 3 ngày (từ CN 17/6/2012 đến hôm nay thứ Ba 19/6/2012) vì bị tấn công từ chối dịch vụ rất nặng nề. Cuộc tấn công thật ra đã ngưng vào sáng thứ Hai ngày 18/6/2012 nhưng diễn đàn tiếp tục tạm ngưng để cấu hình gia tăng tài nguyên.

Hiện tại có thể sẽ có một số trục trặc nhỏ khi duyệt diễn đàn. Những trục trặc này sẽ lần lượt được theo dõi và khắc phục.

Cáo lỗi cùng các bạn sự gián đoạn đáng tiếc này.

BQT HVA.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Thông báo 17/08/2013 08:50:26 (+0700) | #2 | 278140
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]
.
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|