banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính làm thế nào hdh đọc được ổ cứng?  XML
  [Question]   làm thế nào hdh đọc được ổ cứng? 10/06/2012 00:57:39 (+0700) | #1 | 264959
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
em thật sự không hiểu cái này lắm nên mới hỏi.
ngày nay có giao tiếp SATA thay cho PATA ngày xưa?
không biết ở mức độ lập trình thì làm thế nào hđh đọc được và ghi được vào ổ cứng?
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Question]   làm thế nào hdh đọc được ổ cứng? 21/06/2012 23:29:39 (+0700) | #2 | 265405
[Avatar]
khachlangthang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/04/2011 06:51:42
Messages: 28
Location: Năm 3000.
Offline
[Profile] [PM]
1- Máy bây giờ chủ yếu là SATA rồi.
2- Không hiểu bạn muốn hỏi gì ? Mức độ lập trình là sao ? Mức độ của Microsoft hay mức độ của anh em lập trình ứng dụng ?
Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngơ........... !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|