banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Nslookup 1 danh sách domain  XML
  [Question]   Nslookup 1 danh sách domain 01/06/2012 14:42:15 (+0700) | #1 | 264405
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Giả sử e có 1 danh sách các tên miền. Vậy nslookup có option nào để chạy từng thằng ko nhỉ. Hay sẽ viết scripts như thế nào để check đc ?

Cảm ơn.
---

Done. Nhờ mod close giùm.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nslookup 1 danh sách domain 13/06/2012 12:21:37 (+0700) | #2 | 265108
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Code:
$ cat domains.txt 
hvaonline.net
hvaforum.net
hvazone.net
hvanews.net
vnhacker.org

$ while read d; do nslookup $d; done < domains.txt 
Server:		8.8.4.4
Address:	8.8.4.4#53

Non-authoritative answer:
Name:	hvaonline.net
Address: 74.63.219.12

Server:		8.8.4.4
Address:	8.8.4.4#53

...
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|