banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Một số tập tin IDS cho các phiên bản MFC mới  XML
  [Document]   Một số tập tin IDS cho các phiên bản MFC mới 15/05/2012 13:41:49 (+0700) | #1 | 263204
[Avatar]
computerline
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/03/2007 13:46:50
Messages: 144
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!]
Mình mới tìm thấy trang này có cung cấp IDS cho các bản MFC mới, chia sẻ cùng các bạn ! Trang cũng có nhiều bài viết có giá trị về RE với Win8. Hi vọng hữu ích cho các bạn nghiên cứu !

http://redplait.blogspot.com/2012/03/ids-files-for-recent-mfc-versions.html
Không có nghề gì trong xã hội là thấp hèn cả - chỉ có nhân cách mới phân biệt thấp cao
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|