banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin"  XML
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 06/05/2012 15:50:15 (+0700) | #1 | 262574
chimung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/10/2008 22:23:45
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Như tiêu đề bài viết. Em rất mong anh chị tư vấn giùm em, ngành "Hệ thống thông tin"(HTTT) liên hệ đến "an toàn thông tin"(ATTT) ở những điểm nào? Vì một số lý do cá nhân nên em đã chọn ngành HTTT mà ko thể chọn ATTT smilie
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 07/05/2012 04:17:21 (+0700) | #2 | 262606
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

chimung wrote:
Như tiêu đề bài viết. Em rất mong anh chị tư vấn giùm em, ngành "Hệ thống thông tin"(HTTT) liên hệ đến "an toàn thông tin"(ATTT) ở những điểm nào? Vì một số lý do cá nhân nên em đã chọn ngành HTTT mà ko thể chọn ATTT smilie 


"Hệ thống thông tin" theo tiêu chuẩn nào? Nó có những gì? Nếu bồ không nêu ra chính xác HTTT này có cái gì thì bó tay con gà quay.

Còn ATTT thì nó là một tập họp các cơ chế, quy chế, quy định, biện pháp và phương tiện để bảo vệ cái khối HTTT kia. Vậy muốn biết ATTT có "liên hệ" như thế nào đến HTTT (và ngược lại) thì trước tiên phải xác định HTTT là cái gì và theo tiêu chuẩn nào.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 07/05/2012 09:42:34 (+0700) | #3 | 262629
novadq
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2011 02:54:16
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Học về HTTT ra trường vẫn làm về ATTT được mà bạn.
Quan trọng ở bản thân mình thôi.
Nếu bạn học ngành HTTT thì chắc sẽ học một vài môn liên quan đến An toàn hệ thống thông tin nhỉ?


[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 07/05/2012 14:43:46 (+0700) | #4 | 262652
neverwon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/08/2006 13:38:43
Messages: 89
Offline
[Profile] [PM]
Hệ thống thông tin = Nguồn tin + Hệ thống truyền tin + Đối tượng sử dụng thông tin.

"An toàn thông tin" tức là đảm bảo tính toàn vẹn của "thông tin" trong quá trình truyền từ "nguồn tin" thông qua "Hệ thống truyền tin" đến "đối tượng sử dụng tin".

smilie

Thư, Báo, Điện tín, Truyền thanh, Truyền hình, Điện thoại, Mạng internet v.v... chỉ là một thành phần của cái gọi là "Hệ thống thông tin".
Muốn đi vào chi tiết thì phải biết "Hệ thống thông tin (loại) gì".


[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 09/05/2012 15:24:49 (+0700) | #5 | 262807
[Avatar]
Jino_Hoang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/04/2009 13:58:10
Messages: 239
Location: Mạng Internet
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Các ngành CNTT đều có liên quan với nhau. Bạn hãy tự tìm câu trả lời "Hệ thống thông tin là gì?" và "Học HTTT gồm những cái gì" sau đó qua
/hvaonline/posts/list/42133.html
để xem HTTT và ATTT có liên quan gì với nhau không.
Thân !
Đã Trở Lại - Ăn Hại Hơn Trước
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Tư vấn chuyên ngành "Hệ thống thông tin" 06/07/2012 09:24:44 (+0700) | #6 | 266289
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]

neverwon wrote:
Hệ thống thông tin = Nguồn tin + Hệ thống truyền tin + Đối tượng sử dụng thông tin.

"An toàn thông tin" tức là đảm bảo tính toàn vẹn của "thông tin" trong quá trình truyền từ "nguồn tin" thông qua "Hệ thống truyền tin" đến "đối tượng sử dụng tin".

smilie

Thư, Báo, Điện tín, Truyền thanh, Truyền hình, Điện thoại, Mạng internet v.v... chỉ là một thành phần của cái gọi là "Hệ thống thông tin".
Muốn đi vào chi tiết thì phải biết "Hệ thống thông tin (loại) gì".


 


An toàn thông tin là các biện pháp nhằm đảm bảo tính bí mật (confidentiality), tính toàn vẹn (integrity) và tính sẵn sàng (availability) của thông tin.
Chứ không đơn giản là chỉ bảo đảm tính toàn vẹn đâu bạn.
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|