banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi yum trên ubuntu  XML
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 20:14:34 (+0700) | #1 | 262185
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
nó bị thế này:

Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/yum", line 22, in <module>
import yummain
File "/usr/share/yum/yummain.py", line 22, in <module>
import clientStuff
File "/usr/share/yum/clientStuff.py", line 18, in <module>
import rpm
ImportError: No module named rpm
 


Cái apache thì lại bị thế này:
/etc/init.d/apache2 start
* Starting web server apache2 (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
 


Các bạn giúp tớ với
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 20:24:19 (+0700) | #2 | 262186
hung2010
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/06/2011 09:49:06
Messages: 10
Offline
[Profile] [PM]
bạn chỉ cấp update lên rồi cài mấy chương trình hỗ trợ về là cài dc như win thôi. Ko pải lo lỗi j nữa hehe.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 21:04:21 (+0700) | #3 | 262190
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
nó bị thế này:
Code:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/yum", line 22, in <module>
  import yummain
 File "/usr/share/yum/yummain.py", line 22, in <module>
  import clientStuff
 File "/usr/share/yum/clientStuff.py", line 18, in <module>
  import rpm
ImportError: No module named rpm

 

Bạn đã dùng Ubuntu rồi sao không chơi `apt` mà lại xài `yum`, có lý do gì đặc biệt không?

sasser01052004 wrote:

Cái apache thì lại bị thế này:
Code:
/etc/init.d/apache2 start
 * Starting web server apache2                         
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs

 

Nó chỉ bảo là "address already in use" thôi, thử `restart` thay vì `start` xem.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 21:09:33 (+0700) | #4 | 262191
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
/etc/init.d/apache2 restart
* Restarting web server apache2 (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[fail]


vẫn thế anh ơi
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 21:10:01 (+0700) | #5 | 262192
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Cái yum em dùng trên centos quen luôn rồi

Dùng Apt-get không quen lắm

Mới lại hỏi cho biết cách để chữa ấy mà
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 29/04/2012 21:39:38 (+0700) | #6 | 262193
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
nó bị thế này:
Code:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/yum", line 22, in <module>
  import yummain
 File "/usr/share/yum/yummain.py", line 22, in <module>
  import clientStuff
 File "/usr/share/yum/clientStuff.py", line 18, in <module>
  import rpm
ImportError: No module named rpm

 

dpkg -l | grep rpm?

sasser01052004 wrote:

Code:
/etc/init.d/apache2 restart
 * Restarting web server apache2                        
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
                                     [fail]

vẫn thế anh ơi 

apache2 được cài như nào? `cat /etc/init.d/apache2`? Bạn đã chạy lệnh này với root hoặc sudo user chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 02/05/2012 00:42:25 (+0700) | #7 | 262283
[Avatar]
nora
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2006 00:08:43
Messages: 360
Location: UK
Offline
[Profile] [PM]
thử
apt-get istanll yum
hoặc
aptitude install yum
(phải có quyền root)
cậu thảy file /etc/apche2/ports.conf lên đây

thử apt-get trên ubuntu, ko có khác gì yum


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 02/05/2012 09:03:18 (+0700) | #8 | 262299
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

nora wrote:
thử
apt-get istanll yum
hoặc
aptitude install yum
(phải có quyền root)
 

Mình nghĩ là bạn ấy cài yum rồi thì mới có output thế kia. Nếu chưa cài thì chắc nó sẽ báo "command not found". Vấn đề có thể là do chưa cài `rpm`, `python-rpm`, ...
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 02/05/2012 17:10:42 (+0700) | #9 | 262316
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
NameVirtualHost *:80
Listen 80

<IfModule mod_ssl.c>
# If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
# the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
# to <VirtualHost *:443>
# Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
# supported by MSIE on Windows XP.
Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
Listen 443
</IfModule> Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 02/05/2012 18:44:12 (+0700) | #10 | 262321
[Avatar]
nora
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2006 00:08:43
Messages: 360
Location: UK
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
NameVirtualHost *:80
Listen 80

<IfModule mod_ssl.c>
# If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
# the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
# to <VirtualHost *:443>
# Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
# supported by MSIE on Windows XP.
Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
Listen 443
</IfModule>  


Thử thay NameVirtualHost *:80
thành NameVirtualHost 12.34.56.78:80

* thay 12.34.56.78 với ip server cua cậu


apt-get remove --purge yum
để remove yum sau đó thử install lại,
apt-get install yum
thông thường apttitude tự cài dependency
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 03/05/2012 09:32:13 (+0700) | #11 | 262363
[Avatar]
azteam
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/03/2007 21:12:46
Messages: 177
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
/etc/init.d/apache2 restart
* Restarting web server apache2 (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[fail]


vẫn thế anh ơi 


Bạn thử chạy
#netstat -nap| grep :80

Xem thằng nào đang listen port 80, kill process rồi start lại apache xem.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi yum trên ubuntu 04/05/2012 17:56:49 (+0700) | #12 | 262454
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
apt-get remove --purge yum
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package yum is not installed, so not removed
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
webmin: Depends: libnet-ssleay-perl but it is not going to be installed
Depends: libauthen-pam-perl but it is not going to be installed
Depends: libio-pty-perl but it is not going to be installed
Depends: apt-show-versions but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|