banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thông báo: cập nhật bản vá diễn đàn 5/4/2012  XML
  [Announcement]   Thông báo: cập nhật bản vá diễn đàn 5/4/2012 05/04/2012 07:09:56 (+0700) | #1 | 260819
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Xin thông báo diễn đàn vừa cập nhật bản vá (sau gần 2 năm) nhằm sửa một số lỗi thường gặp được các thành viên thông báo. Những lỗi ấy bao gồm:

- Lỗi "pagination" sai vì tính trang / số bài tham gia sai.
- Lỗi "exceptions" khi xem bài viết trong hồ sơ cá nhân của một số thành viên.
- Lỗi không hiển thị bài viết sau khi chuyển sang trang mới.
- Lỗi bị khoảng trống trước mỗi dòng code khi dùng [ code ] tag.
- Lỗi đường dẫn bị sai trong thông báo "theo dõi" bài hoặc "theo dõi" chủ đề.
và một số lỗi linh tinh khác.

Cảm ơn các bạn đã thông báo những lỗi gặp phải và rất mong các bạn tiếp tục thông báo những lỗi gặp phải trong khi duyệt diễn đàn.

Thay mặt BQT HVA.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|