banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Cần hướng dẫn lập trình trojan  XML
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 26/03/2012 20:51:54 (+0700) | #1 | 259919
fxx
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2009 10:45:49
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 00:07:58 (+0700) | #2 | 259927
n2tforever
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2011 15:39:51
Messages: 92
Offline
[Profile] [PM]
cần tìm hiểu về hook các hàm của bàn phím và chuột, giả lập thao tác chuột,kĩ thuật rootkit ... tham khảo một số RAT open source trên mạng. mà sao thấy khoai mà còn thích làm vậy bạn trẻ smilie chả lẽ lại có 1 đề duy nhất?
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 02:51:14 (+0700) | #3 | 259929
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy?
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 08:34:41 (+0700) | #4 | 259938
n2tforever
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2011 15:39:51
Messages: 92
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy? 


trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đó anh smilie
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 08:40:38 (+0700) | #5 | 259940
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]

n2tforever wrote:

conmale wrote:

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy? 


trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đó anh smilie  


- Cái vụ ẩn khỏi các antivirus thấy hơi căng, bạn sử dụng các hàm nhạy cảm như thế kia thì nó không để mắt tới mới lạ.
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 11:04:30 (+0700) | #6 | 259956
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

n2tforever wrote:

conmale wrote:

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy? 


trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đó anh smilie  


Mèn đét ơi. BKHN có "bài tập lập trình mạng" mà lại viết trojan là sao? Hay là mấy ông nhóc lại ba xạo đây?
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 11:36:19 (+0700) | #7 | 259959
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

n2tforever wrote:

conmale wrote:

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy? 


trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đó anh smilie  


Mèn đét ơi. BKHN có "bài tập lập trình mạng" mà lại viết trojan là sao? Hay là mấy ông nhóc lại ba xạo đây? 


Đúng vậy, các phần theo dõi bàn phím, chuột, màn hình, tự ẩn khỏi antivirus không liên quan gì tới lập trình mạng cả.
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 12:12:42 (+0700) | #8 | 259965
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

n2tforever wrote:

conmale wrote:

fxx wrote:
Chào các bạn!

Mình đang có bài tập môn lập trình mạng đề như này:
Viết 1 trojan có khả năng sau:
- theo dõi bàn phím, chuột, màn hình
- điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
- ẩn khỏi các antivirut
- giao thức tự định nghĩa
- dùng c/c++ 

đề khá là khoai so với kiến thức mình có (lập trình C, cấu trúc dữ liệu, winsock...) (:=(|)

các bạn có thể cho mình định hướng để làm cái này đc ko smilie )??
tài liệu nào cần đọc, các địa chỉ có ích (mình thấy box này hơi vắng vẻ thì phải smilie )
thanks smilie  


Ở trường bây giờ có "bài tập" lập trình "mạng" (trojan) nữa hả? Trường nào vậy? 


trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đó anh smilie  


Mèn đét ơi. BKHN có "bài tập lập trình mạng" mà lại viết trojan là sao? Hay là mấy ông nhóc lại ba xạo đây? 


Nghe n2tforever nói, em cũng giật mình, search thử thì thôi rồi smilie :

Đề tài số 11 của bài tập lớn môn Lập trình mạng của Đại học Bách Khoa Hà Nội:

Trojan
Viết chương trình theo dõi máy tính từ xa có các chức năng sau:
– Theo dõi màn hình
– Theo dõi bàn phím và chuột
– Điều khiển được chuột và bàn phím nếu cần
– Tìm cách ẩn khỏi các antivirus
– Giao thức tự định nghĩa.
– Ngôn ngữ: C/C++
– Độ khó: 10
– Gợi ý: Có thể sử dụng API SendInput để mô phỏng sự kiện chuột/bàn phím ở máy nhận

http://dce.hut.edu.vn/personal/hoangla/ltm/DeTaiK54.pdf
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 12:29:50 (+0700) | #9 | 259966
TQN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 22:28:01
Messages: 888
Location: Biết làm chi ?
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Tính đào tạo các coder tương lai cho stl à ?
Ẩn được khỏi các AV, reverser thì em bó tay, không làm được, phải gọi là sư phuuuuuu !
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 13:35:17 (+0700) | #10 | 259970
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Vào 2 trang web Đào tạo => Kỹ sư chính quy và Đào tạo => Kỹ sư tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội đều thấy giảng viên chính là ThS. Nguyễn Tử Quảng
Mon hoc Lap trinh mang
http://dce.hut.edu.vn/laptrinhmang.htmMon hoc Lap trinh mang
http://dce.hut.edu.vn/tn_ltm.htmBài tập lớn viết Trojan ở trên được gửi ở trang web của ThS. Lương Ánh Hoàng:Trong trang web của ThS. Lương Ánh Hoàng của môn học Lập trình mạng chỉ chứa nội dung là các đề tài trong bài tập lớn của môn học Lập trình mạng ở ĐHBK Hà Nội và không chứa nội dung giảng dạy nào khác.
Vậy ThS. Nguyễn Tử Quảng là giảng viên chính của môn học Lập trình mạng của Đại học Bách Khoa Hà Nội, còn ThS. Lương Ánh Hoàng là giảng viên phụ trách phần bài tập lớn của môn học Lập trình mạng của Đại học Bách Khoa Hà Nội? Bạn nào có thông tin chính xác kiểm chứng lại giùm mình, đặc biệt là các bạn khóa K48 của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Cập nhật:
Tìm hiểu thêm thì mình thấy ThS. Lương Ánh Hoàng, người ra bài tập viết trojan cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đang hoặc đã từng là nhân viên của BKIS/Bkav, cũng là nhân viên của ThS. Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Công ty An ninh mạng Bkav:Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 13:49:21 (+0700) | #11 | 259971
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Đọc cái title biên ngoài tưởng chú nào lại muốn chứng tỏ bản thân hack heck này nọ chứ. Không ngờ có cả việc bài tập lớn là trojan cơ đấy smilie.

Về winsock object bạn tìm ở đây nhé, hồi trước lập trình mình thường dùng Object này :">.
http://www.adp-gmbh.ch/win/misc/sockets.html

Còn về cái nhận diện màn hình, bạn cần tìm được HDC của một cửa sổ hay một object sau đó dùng các API của Gdi32.dll (sử dụng Gdi32.lib). Chú ý nho nhỏ là phải compress hình trước khi gửi tới server.

Còn mấy cái kia em lạy bác Quảng, đánh đố sinh viên quá đâu phải ai cũng như mấy anh đâu.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 13:52:27 (+0700) | #12 | 259973
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Theo dỏi bàn phím với chuột bạn lên mạng tìm keyboard hook, mouse hook. Còn việc pack và chống virus nhận diện thì bạn liên hệ theo số 0438696125 sẽ được hướng dẫn chi tiết.
Code:
giao thức tự định nghĩa


Đầu tiên chắc 1 điều là theo chuẩn TCP và UDP rồi, còn điều nữa chắc là từ đoạn này trở đi thì XOR với 0x42 như các bác đã làm với eOffice để che mấy cái OCX đây mà smilie.

@mấy "bợn" làm đồ án: mấy bạn làm xong post source lên anh em thao khảo với nhé, không chừng sau này cái đồ án của mấy bạn được "tích hợp" vào BKAV đấy smilie.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 14:10:33 (+0700) | #13 | 259975
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Nếu quả thật trường ĐH BKHN mà đưa vào chương trình giảng dạy cái mớ "bài tập tạo trojan" một cách chính thức như thế này thì loạn rồi.

Bó chiếu chấm hết.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 15:08:52 (+0700) | #14 | 259984
aedn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2012 02:10:06
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Wow mình thì không phải dân IT, alors mình không giúp đúng cụ thể^__^

Nhưng nếu bạn chịu khó tìm tòi trên Hvaonline, VD như những bải về phân tích virus của bọn stl hay của anh TQN xem. Hình như trên Hvaonline cũng có ai đó đã post mấy ebooks về vấn đề nè.

Vấn đề về Anti-virus, thì hỏi anh google xem avec mot clé :
- Anti Anti-Virus Technique - Anti-virus evasion techniques
- Anti-Debugging
- Bypass antivirus

PS : Mình nghĩ rằng các Anti virus thường check các hàm về keyboard, mouse, memoire... của một chương trình để đánh giá. Vậy các bạn không dùng các hàm đã có sẵn đó mà tự viết lại theo code của mình để dùng smilie smilie , không biết có đúng không nữa. Mong các cao thủ chỉ bảo.

Aussi, mình góp ý các bạn nên đặt các câu hỏi thông minh dạng thảo luận như sau :
- Về vấn đề Anti-virus thì các bạn hỏi : Các chương trình Anti-virus nhận biết các chương trình tình nghi như thế nào và những điểm yếu có thể bypass smilie

- Những kỹ thuật anti-debugging cho các softwares smilie

- Hay về camera thì : Hướng dẫn Surveillance Camera Programming qua Internet smilie

- ...
Voila, như thế mình nghĩ sẽ có nhiều người trả lời hơn smilie

To bolzano_1989 : Can you resize yours images smaller, plz. Kind regards smilie
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 15:16:58 (+0700) | #15 | 259986
superbmt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/08/2011 22:04:19
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
em cũng bị sock về cái tiêu đề này, nhưng ngạc nhiên hơn là nó lại là bài tập lớn của các bạn trẻ ở trường BK. thật sự em bất ngờ quá cơ..học mấy cái này mà viết trojan theo dõi thì ôi thôi rồi...
...lâu lâu nên làm một điều gì đó có ích...
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 27/03/2012 22:24:06 (+0700) | #16 | 260013
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
@aedn: Mình thấy bạn bảo là không biết, nhưng lại có cách nói của người biết hết trên trời dưới đất, nghe thấy ảo quá bạn à. Mà dùng tiếng Việt đi nữa anh nữa việt nhìn nhố nhăng quá. Tớ chưa được học hành đầy đủ, đọc hành văn của cậu nhức mắt quá.

P/S: Thường để bày tỏ lịch sự thì người ta thường dùng "Could" chứ không "Can", cô tớ dặn thế không biết dúng không nữa. Chắc bạn sống ở nhiều nước trên thế gới nên bị ngộ chử.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 04:58:15 (+0700) | #17 | 260019
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

chiro8x wrote:
@aedn: Mình thấy bạn bảo là không biết, nhưng lại có cách nói của người biết hết trên trời dưới đất, nghe thấy ảo quá bạn à. Mà dùng tiếng Việt đi nữa anh nữa việt nhìn nhố nhăng quá. Tớ chưa được học hành đầy đủ, đọc hành văn của cậu nhức mắt quá.

P/S: Thường để bày tỏ lịch sự thì người ta thường dùng "Could" chứ không "Can", cô tớ dặn thế không biết dúng không nữa. Chắc bạn sống ở nhiều nước trên thế gới nên bị ngộ chử


Sao em nghĩ bạn aedn sống ở nhiều nước trên thế giới vậy? smilie.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 06:35:11 (+0700) | #18 | 260021
[Avatar]
quygia128
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2009 20:50:28
Messages: 119
Location: Somewhere
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Mình nghĩ rằng các Anti virus thường check các hàm về keyboard, mouse, memoire... của một chương trình để đánh giá. Vậy các bạn không dùng các hàm đã có sẵn đó mà tự viết lại theo code của mình để dùng , không biết có đúng không nữa. Mong các cao thủ chỉ bảo. 


Chổ này sai nè, bác đọc bài viết này để định hình lại là ok ngay thôi smilie

http://kmasecurity.blogspot.com/2011/05/cac-ky-thuat-nhan-dang-virus.html 

.::Mới bắt đầu trên con đường dài::.
.::Super Newbiez::.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 09:12:30 (+0700) | #19 | 260042
aedn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2012 02:10:06
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
@chiro8x : (:- mình chỉ đưa ra ý kiến của mình mà, có gì ảnh hưởng đến bạn đâu nhỉ. Hơn nữa mình việc gì phải nói dối nhỉ :> . Mình nhắc lại lần nữa là mình là dân ngoại đạo IT. Những thứ mình góp ý thì bạn chỉ cần tìm với google là ra mà. Để viết trojan, virus... thì đâu chỉ có vậy, nó cần một sự am hiểu sâu về network, OS... Và nữa là những cái nè thì mình đọc các bài trên đây để biết thôi. Thân, ah về vấn đề image thì je suis myope -7 donc ca gratte mes yeux, voila^_^ hơn nữa mình đă dùng plz mà, c'est koi ton pb/) <smilie

@Bác Conmale : Cháu rất kính trọng Bác về mặt suy nghĩ cũng như cách bác định hướng các bạn trẻ như cháu^____^. Bác có thể giải thích cho mọi người về "Web Profond" được hổng? Cháu có xem mấy émissions có nói rằng bọn pédophiles có sử dụng nó, hiện tại bây giờ thì nhóm Telecomix cũng dùng. Vậy Web Profond là gì, tại sao các search engines không thể tiếp cận được, những kỹ thuật nào được áp dụng, Cảm ơn Bác nhé!

@quygia128 : cảm ơn bạn nhé nhưng mình cũng chả quan tâm đến hack, hay viết virus^__^ Dẫu sao mình nghĩ rằng nếu viết lại các hàm quan trọng theo code của mình thì hay hơn vì mình có thể anti-debugging, mã hoá cho nó. Vả lại thấy chú TQN thường đánh giá chương trình xem nó có gọi hàm tinh nghi nào đó không^___^
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 09:34:54 (+0700) | #20 | 260044
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

aedn wrote:
@chiro8x : (:- mình chỉ đưa ra ý kiến của mình mà, có gì ảnh hưởng đến bạn đâu nhỉ. Hơn nữa mình việc gì phải nói dối nhỉ :> . Mình nhắc lại lần nữa là mình là dân ngoại đạo IT. Những thứ mình góp ý thì bạn chỉ cần tìm với google là ra mà. Để viết trojan, virus... thì đâu chỉ có vậy, nó cần một sự am hiểu sâu về network, OS... Và nữa là những cái nè thì mình đọc các bài trên đây để biết thôi. Thân, ah về vấn đề image thì je suis myope -7 donc ca gratte mes yeux, voila^_^ hơn nữa mình đă dùng plz mà, c'est koi ton pb/) <smilie

@Bác Conmale : Cháu rất kính trọng Bác về mặt suy nghĩ cũng như cách bác định hướng các bạn trẻ như cháu^____^. Bác có thể giải thích cho mọi người về "Web Profond" được hổng? Cháu có xem mấy émissions có nói rằng bọn pédophiles có sử dụng nó, hiện tại bây giờ thì nhóm Telecomix cũng dùng. Vậy Web Profond là gì, tại sao các search engines không thể tiếp cận được, những kỹ thuật nào được áp dụng, Cảm ơn Bác nhé!

@quygia128 : cảm ơn bạn nhé nhưng mình cũng chả quan tâm đến hack, hay viết virus^__^ Dẫu sao mình nghĩ rằng nếu viết lại các hàm quan trọng theo code của mình thì hay hơn vì mình có thể anti-debugging, mã hoá cho nó. Vả lại thấy chú TQN thường đánh giá chương trình xem nó có gọi hàm tinh nghi nào đó không^___^ 


--> nên mở một chủ đề mới để thảo luận về việc này vì nó không trực tiếp liên quan đến chủ đề hiện tại.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 09:50:54 (+0700) | #21 | 260047
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
@fxx: mở topic ra thì thảo luận sôi nổi đi bạn, có gì không biết hỏi đi mọi người sẽ phu một tay, có mấy anh reverser hàng của BKAV nhiều nên chắc biết BKAV ẩn khỏi AV thế nào sẽ giúp được bạn nhiều smilie.

Em nói ngộ chử là có lí do của nó mà:

avec mot clé
je suis myope -7 donc ca gratte mes yeux, voila
 

Còn rất nhiều đoạn khác có thểm lượm lặt nữa, câu thứ 2 thì chử "mes" bị sai đáng ra là "les". Em dùng chức năng spell check thôi chứ em chẳng biết gì. Lúc thì anh, lúc thì Pháp mà lại không Anh cả, Pháp cả, có chổ lại chen Tiếng Việt vào. Một thứ thiếu tôn trọng ngôn ngử.

Còn đặc điểm là chỉ có dân chơi với dân nước ngoài lâu mới dùng plz thay cho please. Và một số tiếng lóng và tiếng viết tắt khác.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 10:25:27 (+0700) | #22 | 260057
aedn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2012 02:10:06
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
To chiro8x : Mình không cãi nhau với bạn, nhưng thật sự là bạn không tôn trọng người khác nè, mình viết lối ngôn ngữ thiếu tôn trọng sao Bác Conmale vẫn trả lời mình^______^ Và mình nè nè đây nè, ở HN-VN gì mà dân chơi nước ngoài smilie

Mình chỉ nghĩ rằng các bạn sinh viên trẻ tuổi như mình thì cần được định hướng để làm việc tốt như Bác Conmale đã và đang làm thôi. chắc Bác ấy vẫn sẽ làm vậy^___^ Quan niệm của mình là nếu việc xấu bị buộc phải làm thì thà để người tốt làm vì họ sẽ biến việc đó thì kết quả đẹp khi kết thúc. Các bạn sinh viên nè phải làm cái đề tài nè vì thầy giao, nên thay vì ném đá thì làm như Bác Conmale định hướng họ về hướng tốt.
Chứ đâu như mấy ai đó vào ném đá cho chết smilie

Xin chân thành xin lỗi bạn fxx và mọi người vì đã làm loãng chủ đề.

Thân

To Bác Conmale : Cháu không hiểu thì sao đặt được chủ đề mới ah^__^ Bác thấy đấy, vừa chân ướt chân giáo vào 4rum đã bị chửi tơi bời, nếu mở cái chủ đề mới thì chắc chết mất smilie Vậy kính mong Bác mở chủ đề mới để cho cháu hóng với ah. Cảm Ơn Bác Conmale smilie
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 11:34:39 (+0700) | #23 | 260071
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Mình chỉ đòi hỏi vấn đề đơn giản thôi, bạn hãy tôn trọng ngôn ngữ, đừng sử dụng chúng như thứ phô trương sự hiểu biết, làm thế trông nó kệch cởm lắm. Nếu bạn muốn noi gương anh conmale đầu tiên hãy học cách viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ chat chít, văn phong rành mạch dễ hiểu. Không phải học thầy bắt đầu từ những thứ cao siêu đâu.

Nếu bạn nghĩ mình không tôn trọng bạn chắc là đúng, mình rất kì thị những kẽ không tôn trọng ngôn ngữ. Dù là ngôn ngữ tự nhiên hay ngôn ngữ lập trình.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 11:47:22 (+0700) | #24 | 260074
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

aedn wrote:
To chiro8x : Mình không cãi nhau với bạn, nhưng thật sự là bạn không tôn trọng người khác nè, mình viết lối ngôn ngữ thiếu tôn trọng sao Bác Conmale vẫn trả lời mình^______^ Và mình nè nè đây nè, ở HN-VN gì mà dân chơi nước ngoài smilie

Mình chỉ nghĩ rằng các bạn sinh viên trẻ tuổi như mình thì cần được định hướng để làm việc tốt như Bác Conmale đã và đang làm thôi. chắc Bác ấy vẫn sẽ làm vậy^___^ Quan niệm của mình là nếu việc xấu bị buộc phải làm thì thà để người tốt làm vì họ sẽ biến việc đó thì kết quả đẹp khi kết thúc. Các bạn sinh viên nè phải làm cái đề tài nè vì thầy giao, nên thay vì ném đá thì làm như Bác Conmale định hướng họ về hướng tốt.
Chứ đâu như mấy ai đó vào ném đá cho chết smilie

Xin chân thành xin lỗi bạn fxx và mọi người vì đã làm loãng chủ đề.

Thân

To Bác Conmale : Cháu không hiểu thì sao đặt được chủ đề mới ah^__^ Bác thấy đấy, vừa chân ướt chân giáo vào 4rum đã bị chửi tơi bời, nếu mở cái chủ đề mới thì chắc chết mất smilie Vậy kính mong Bác mở chủ đề mới để cho cháu hóng với ah. Cảm Ơn Bác Conmale smilie  


---> bồ có thắc mắc thì bồ tự tạo chủ đề và tự trình bày thắc mắc của mình. Không ai có thể tạo chủ đề cho bồ cả. Chuyện ai đó vào giải thích cho thắc mắc của bồ (trong chủ đề bồ tạo ra) là chuyện khác.

Bồ hãy xem kỹ quy định gởi bài:

- Tránh chen vào những thắc mắc không liên quan đến chủ đề đang diễn tiến.

Nếu bồ thực hiện đúng nội quy và quy định gởi bài, lời lẽ trong sáng, rõ ràng thì chẳng ai mà chửi bồ hết. Nên chấm dứt những chuyện không liên quan đến chủ đề này ở đây.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 12:43:02 (+0700) | #25 | 260078
aedn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2012 02:10:06
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
To fxx : cái link nè không biết có giúp được bác hổng https://sites.google.com/site/hacking1now/tools, mình nghĩ là các bạn nên hỏi ở những nơi khác bằng tiếng anh ý. Nhưng cũng không nên hỏi dạng câu hỏi nè, mà nên hỏi tế nhị ý smilie

Ngoài lề, mình tuổi trẻ thích nói kiểu teen, thế cứ nói chuyện kiểu teen là bất lịch sự ah. Mình thích cái cách nghĩ mở và hiện tại của bác Conmale chứ mình chả việc gì phải học giống bác ý. VD Teens nói chuyện với người nhiều tuổi thì teen cứ nói kiểu teen nhưng lịch sự và tôn trọng người nhiều tuổi. Chúng mình có phải cụ già như bác Conmale đâu smilie Trong gia đình cũng vậy thôi, con cái thì rất tôn trọng bố mẹ, nhưng họ vẫn nói chuyện với bố mẹ theo cách của người trẻ tuổi. Chả việc gì phải bắt trước cách nói chuyện của người già cả.

To Bác Conmale : thôi cảm ơn bác, cháu sẽ hỏi nơi khác smilie . Nếu có thể bác xoá nick của cháu luôn hộ cháu với. Cho nè hổng hợp cho tuổi teen. Vậy nên cháu xin phép nói lời cuối cùng hứa kô blabla nữa ah smilie.

Kind regards
^__^

[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 13:26:23 (+0700) | #26 | 260084
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]

aedn wrote:

Ngoài lề, mình tuổi trẻ thích nói kiểu teen, thế cứ nói chuyện kiểu teen là bất lịch sự ah. Mình thích cái cách nghĩ mở và hiện tại của bác Conmale chứ mình chả việc gì phải học giống bác ý. VD Teens nói chuyện với người nhiều tuổi thì teen cứ nói kiểu teen nhưng lịch sự và tôn trọng người nhiều tuổi. Chúng mình có phải cụ già như bác Conmale đâu smilie Trong gia đình cũng vậy thôi, con cái thì rất tôn trọng bố mẹ, nhưng họ vẫn nói chuyện với bố mẹ theo cách của người trẻ tuổi. Chả việc gì phải bắt trước cách nói chuyện của người già cả.
 


Nhập gia tuỳ tục nhé. Ở đây không phải nhà của cậu.
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 14:25:20 (+0700) | #27 | 260103
n2tforever
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2011 15:39:51
Messages: 92
Offline
[Profile] [PM]
dạo này trường đang trong đợt thi giữa kì nên chắc chủ topic bận chưa có thời gian vào reply được(fxx là bạn học cùng giảng đường với em nhưng không rõ là ai)

trở lại vấn đề chính của topic em thấy đã học đến năm thứ 3 thì ít nhiều suy nghĩ cũng đã chín chắn thực tế hơn, nhận thức được hành động mình đang làm, không còn bốc đồng hiếu thắng như hồi cấp 3 nên chuyện dùng bài tập lớn để đi phá phách chắc không diễn ra.

Tuy em làm về đề tài khác nhưng thấy đề tài này cũng rất đáng quan tâm. các anh em có nhiều kinh nghiệm có thể phác thảo một cách chung nhất về chương trình loại này được không? ví dụ như gồm các module nào và chức năng của chúng? (kĩ thuật ẩn khỏi các antivr, keylog có thể tạm thời không quan tâm) thực sự em vẫn chưa hiểu rõ về nguyên lý và giải thuật một chương trình dạng teamviewer
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 14:27:28 (+0700) | #28 | 260106
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Một trường đại học (Bách Khoa) của quốc gia mà đào tạo viết trojan/keylogger thì những người ra trường sẽ đóng góp cái gì cho xã hội?

Hãy suy nghĩ điều này trước khi tiếp tục.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 14:38:45 (+0700) | #29 | 260109
n2tforever
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2011 15:39:51
Messages: 92
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:
Một trường đại học (Bách Khoa) của quốc gia mà đào tạo viết trojan/keylogger thì những người ra trường sẽ đóng góp cái gì cho xã hội?

Hãy suy nghĩ điều này trước khi tiếp tục. 

Chỗ "đào tạo" này em thấy hơi nặng vì trong giáo trình không có "món" này. Gọi là cho SV tìm hiểu thì có lẽ hợp lí hơn ngoài đề tài này ra còn có nhiều đề tài khác mà anh smilie em thấy nếu nó "nhạy cảm" có thể bỏ bộ phận "nhạy cảm" đi, cái em quan tâm là record màn hình và truyền qua mạng với độ trễ tối thiểu thôi mong anh để chủ đề được tiếp tục tồn tại
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Cần hướng dẫn lập trình trojan 28/03/2012 14:45:52 (+0700) | #30 | 260111
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

n2tforever wrote:

conmale wrote:
Một trường đại học (Bách Khoa) của quốc gia mà đào tạo viết trojan/keylogger thì những người ra trường sẽ đóng góp cái gì cho xã hội?

Hãy suy nghĩ điều này trước khi tiếp tục. 

Chỗ "đào tạo" này em thấy hơi nặng vì trong giáo trình không có "món" này. Gọi là cho SV tìm hiểu thì có lẽ hợp lí hơn ngoài đề tài này ra còn có nhiều đề tài khác mà anh smilie em thấy nếu nó "nhạy cảm" có thể bỏ bộ phận "nhạy cảm" đi, cái em quan tâm là record màn hình và truyền qua mạng với độ trễ tối thiểu thôi mong anh để chủ đề được tiếp tục tồn tại  


Không "đào tạo" thì cũng chẳng việc gì phải có "tìm hiểu"?

Hành vi nghe lén, đánh cắp thông tin cũng chẳng khác gì hành vi nghe trộm người khác và nhìn trộm cảnh riêng tư của người khác. Đây là những hành vi phi đạo đức và phi pháp. Nếu mình không muốn chuyện này xảy ra với mình thì tạo sao làm cho nó xảy ra với kẻ khác?

Giáo trình không có nhưng tại sao nó nằm trong chỗ "đề tài"? Nền CNTT ở VN đang nằm ở đâu? thiếu cái gì? cần phát triển cái gì? Thiếu đề tài hay sao mà phải đẻ ra cái đề tài này?

Hạt giống xấu được cấy trên mảnh đất xấu thì khó có lòng có kết quả tốt cho mục đích tốt.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|