banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Mọi người cho hỏi về format HDD chạy Raid 1  XML
  [Question]   Mọi người cho hỏi về format HDD chạy Raid 1 19/03/2012 15:49:13 (+0700) | #1 | 259284
[Avatar]
tamvunb
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/11/2008 03:57:21
Messages: 65
Offline
[Profile] [PM]
Mình có 1 thắc mắc là nếu 2 HDD của mình chạy raid 1 (Raid onboard) Adaptec .Khi bắt đầu boot mình vào giao diện quản lý raid và format từng ổ HDD.Cho mình hỏi khi đó cấu hình raid 1 có bị mất không.Có cần build lại raid 1 hay việc format chỉ là format data còn cấu hình raid không liên quan gì.Mình vào Disk Utilitics và format từng ổ

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|