banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính nhờ ae giúp đỡ về chuột wireless không nhận thiết bị  XML
  [Question]   nhờ ae giúp đỡ về chuột wireless không nhận thiết bị 07/03/2012 21:53:15 (+0700) | #1 | 257135
hacker77
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/02/2012 11:36:16
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
mình làm trong công ty máy tính chuyên nhập hàng 2nd về bán, mình có tìm được 1 con chuột wireless, và 1 cái usb wireless hai thiết bị này đều là của hp nhưng không đồng bộ nên mình cắm usb vào máy nhưng không nhận chuột. mình nghĩ có lẽ do người ta thiết lập cấu hình trên cái usb wireless nên nó không nhận con chuột không đi theo nó, ae có cách nào khắc phục lại lỗ này giúp mình với
model mouse: kz256AA
model USB : RX809A

loại này mình tìm trên mạng thấy nó thu phát sóng tần số 2.4hz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|