banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Case Studies Quy định sinh hoạt trong phân mục "Case Studies"  XML
  [Announcement]   Quy định sinh hoạt trong phân mục "Case Studies" 15/02/2012 10:48:03 (+0700) | #1 | 253858
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Phân mục "Case Studies" được hình thành vào đầu năm 2012 để tạo điều kiện cho những thảo luận cụ thể về những trường hợp đã xảy ra trên thực tế. Ngoài những quy định chung của diễn đàn, tham gia phân mục này có một số quy định cụ thể như sau:

1. Người tham gia không được chen vào để hỏi những thắc mắc vụn vặt. Nếu có thắc mắc, nên tạo một chủ đề bên ngoài (trong phân mục thích hợp) để đưa ra câu hỏi. Những thảo luận trong mỗi "case study" phải trực tiếp đến case study đang được đưa ra.

2. Tuyệt đối không dùng ngôn ngữ chit chat, viết tắt hoặc câu cú cụt lủn trong "case study". Những thảo luận ở dạng này sẽ bị xoá ngay lập tức.

3. Nôi dung trao đổi sẽ được dùng để đánh giá mức độ và chất lượng sinh hoạt của thành viên. Kết quả sẽ dùng để đưa thành viên vào (hoặc ra khỏi) nhóm "elite".

4. Tất cả các "case studies" sẽ được nhóm quản lý đưa ra. Thành viên không thể tạo chủ đề mới và "case studies" mới. Nếu thành viên có những case studies lý thú và muốn chia sẻ, xin vui lòng liên lạc riêng với BQT (qua PM).
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|