banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Khởi động loạt "case studies" và chọn elite members  XML
  [Announcement]   Khởi động loạt "case studies" và chọn elite members 13/02/2012 08:27:09 (+0700) | #1 | 253531
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn,

Trong vài tháng sắp tới, HVA sẽ có một loạt các "case studies" được đưa ra trong các mục chính (như bảo mật, hacking, reverse engineering, hệ điều hành và mạng). Các thành viên tham gia thảo luận và cung cấp giải pháp cho các "case studies" này sẽ được đánh giá và ghi nhận (theo điểm giá trị của thảo luận). Những thành viên có điểm giá trị cao sẽ được gia nhập nhóm "elite".

Cũng xin thông báo những elite member không đăng nhập trong vòng 6 tháng qua sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách elite.

Thay mặt BQT HVA.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|