banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi không connect được FTP  XML
  [Question]   Lỗi không connect được FTP 19/01/2012 18:15:39 (+0700) | #1 | 252703
[Avatar]
akaiito
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/12/2010 08:53:58
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Mình có cài kloxo cho centos VPS nhưng hôm nay bị connect ftp không thể connect được . Đã tắt hết cả iptables và firewall rồi nhưng vẫn chưa được

Code:
STATUS:>  	[1/19/2012 7:09:22 PM] Connecting to FTP server... *****:21 (ip = *******)...
STATUS:>  	[1/19/2012 7:09:22 PM] Socket connected. Waiting for welcome message...
ERROR:>   	[1/19/2012 7:09:22 PM] Control connection closed.


ai đã gặp trường hợp này có thể giúp mình với
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi không connect được FTP 20/01/2012 08:32:15 (+0700) | #2 | 252708
[Avatar]
azteam
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/03/2007 21:12:46
Messages: 177
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM]
message log của bạn báo gì?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi không connect được FTP 20/01/2012 09:33:53 (+0700) | #3 | 252710
anonymous_itop
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/05/2009 01:27:51
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
cái này bạn vào kloxo control, mình không nhớ rõ nhưng mà ở phần security, phần guard. nếu kiếm thấy ip bạn bỏ vào whitelist, hoặc remove ip đi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|