banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cấu hình /etc/host cho subdomain  XML
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 10/01/2012 14:38:04 (+0700) | #1 | 252204
[Avatar]
rubythekid
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/11/2010 10:40:09
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Mình có một webapp chạy ở localhost. MÌnh cấu hình file hosts như sau:
127.0.0.1 domain.com

vì vậy có thề access app bằng browser qua domain.com[:port]
Vấn đề là app này cho user tạo nhiều app con với subdomain. Ví dụ sub1.domain.com. Muốn access app qua sub1.domain.com lại phải add vào hosts:
127.0.0.1 sub1.domain.com
cứ có thêm một app lại phải update lại hosts. Có cách nào cho tất cà các subdomain trỏ vế domain chính ko?

Thanks
I just don't understand the ways of the world today sometimes I feel like there's nothing to live for. So I'm longing for the day of yesterday...

A member in society of sheep.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 10/01/2012 22:44:17 (+0700) | #2 | 252233
[Avatar]
DarkOS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/04/2011 01:17:01
Messages: 26
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM]
hosts file không hỗ trợ wildcard *.domain.com nên bạn chỉ có thể add bằng tay nếu sử dụng hosts file.
Nếu muốn sử dụng wildcard thì chỉ có cách là dựng 1 DNS trên chính localhost để sử dụng, mà nếu như bạn sử dụng có nhiêu đó (tầm khoảng 10 cái subdomains trở lại) thì dựng 1 DNS có nên không so với việc edit host file?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 11/01/2012 14:18:39 (+0700) | #3 | 252257
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

rubythekid wrote:
Mình có một webapp chạy ở localhost. MÌnh cấu hình file hosts như sau:
127.0.0.1 domain.com

vì vậy có thề access app bằng browser qua domain.com[:port]
Vấn đề là app này cho user tạo nhiều app con với subdomain. Ví dụ sub1.domain.com. Muốn access app qua sub1.domain.com lại phải add vào hosts:
127.0.0.1 sub1.domain.com
cứ có thêm một app lại phải update lại hosts. Có cách nào cho tất cà các subdomain trỏ vế domain chính ko?

Thanks 


Yêu cầu của bạn thì bạn nên setup DNS server như BIND, tinydns, ... cho nhanh, tiện lợi và dễ dàng. Lúc đó bạn muốn thêm subdomain, domain nào đó mà bạn cần dùng.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 11/01/2012 15:42:45 (+0700) | #4 | 252264
[Avatar]
rubythekid
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/11/2010 10:40:09
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Cám ơn các bạn!
I just don't understand the ways of the world today sometimes I feel like there's nothing to live for. So I'm longing for the day of yesterday...

A member in society of sheep.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 12/01/2012 22:14:58 (+0700) | #5 | 252367
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Hello rubythekid,

Bạn thử dnsmasq xem, đơn giản hơn BIND nhiều mà lại đáp ứng được nhu cầu của bạn.

- Cài dnsmasq, uncomment/sửa dòng sau trong `/etc/dnsmasq.conf`:
Code:
address=/domain.com/127.0.0.1


- Thêm một cái nameserver vào `/etc/resolv.conf`:
Code:
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4


- Thử xem nào:
Code:
nslookup sub2.domain.com
Server:		127.0.0.1
Address:	127.0.0.1#53

Name:	sub2.domain.com
Address: 127.0.0.1
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình /etc/host cho subdomain 17/01/2012 15:14:38 (+0700) | #6 | 252632
[Avatar]
rubythekid
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/11/2010 10:40:09
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
awesome!
thêm bước này nữa là chạy smilie
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart
I just don't understand the ways of the world today sometimes I feel like there's nothing to live for. So I'm longing for the day of yesterday...

A member in society of sheep.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|